Ancoria fonder

ancoria fonder

Fonden investerar globalt i fonder, aktier, räntepapper och penningmarknadsinstrument med koncentration på de svenska, amerikanska och europeiska marknaderna. Fonden ska vara investerad med procent i aktier och aktiefonder och procent i penningmarknaden och räntebärande instrument. Fondens målsättning är att generera hög långsiktig kapitaltillväxt genom att främst investera i svenska småbolagsaktier, men kan även allokera en liten andel av sina tillgångar till övriga nordiska länder. Den har en aktiv, värdebaserad förvaltningsstil som fokuserar på företag med starka fundamenta, god intjäningsförmåga. Sievert Larsson, som tillsammans med Roger Akelius grundade Akelius Insurance för drygt 20 år sedan, byter namn på försäkringsbolaget till Ancoria Insurance. Larsson och Akelius delade upp verksamheten för två år sedan, där Larsson tog hand om försäkringsverksamheten och Akelius fastighets.

Ancoria fonder Video

Ancoria fonder - Sundstrm

Notera också att kostnaderna för fondens transaktioner, till exempel courtage och valutaväxling, alltid tas ur fonden vid sidan av förvaltningsavgiften. Få reformer i Indien ger dyra fonder. Överdriven reaktion på Kinas inbromsning. Måttet beräknas genom att dividera avkastningen utöver den riskfria räntan tre månaders statsskuldsväxel med avkastningens standardavvikelse omräknad till årstakt. Ett lågt tal betyder lägre risk och lägre möjlig avkastning, medan ett högt tal betyder högre risk och högre möjlig avkastning. Larsson och Akelius delade upp verksamheten för två år sedan, där Larsson tog hand om försäkringsverksamheten och Akelius fastighets verksamheten. Vi använder även cookies för karta nus tillfälligt lagra inställningar. Privata Affärer 44 Stockholm Tel italienska siffror Den resultatbaserade avgiften anger vi separat. Mht förkortning på de 30 senaste dygnen.

Share your thoughts

0 Replies to “Ancoria fonder”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *